Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning har som huvuduppgift att informera bröderna om verksamheten ute i landet samt att spegla utvecklingen inom vår Orden.

Svensk Druid-Tidning startade med sitt första nummer i december 1919 och det blev ett trevande försök att få kontinuerlig utgivning. Först 1934 började tidningen att komma ut med tio nummer per år och under ett antal år var namnet på tidningen Nordisk Druid-Tidning,detta tack vare ett nära samarbete med den Danska Druid-Orden.

Svensk Druid-Tidning utkommer idag med 8 nummer per år,uppehåll under juni och juli.

Ägare är SVENSKA DRUID-ORDEN,Västergatan 3,211 21 Malmö.
Ansvarig utgivare är RSÄÄ Anders Eriksson, Tfn:046-25 08 11.

Redaktionen består av:
Chefredaktör Mikael Zakrisson,logen Circius i Lycksele
Göran Lindgren,Logen Ad Astra i Malmö
Bertil Carlsson,Logen Orion i Umeå
Kari Aarnivaara,Logen Belenos i Uppsala
Caj Söderberg,Logen Belenos i Uppsala

Layout,produktion samt annonsbokning:
Göran Lindgren
Sallerupsgården
212 91 Malmö

Tfn:040- 49 33 94
E-post:sdt@druidorden.org

Beställning av extern prenumeration göres av vårt Kansli,Västergatan 3 i Malmö
Tfn:040-12 80 81
E-post:kansliet@druidorden.org
Kostnad:400 SEK/år (gäller hela Europa).


Svensk Druid-Tidning som PDF-fil.

Vårt tidningsarkiv