Svensk Druid-Tidning

Svensk Druid-Tidning har som huvuduppgift att informera bröderna om verksamheten ute i landet samt att spegla utvecklingen inom vår Orden.

Svensk Druid-Tidning startade med sitt första nummer i december 1919. Det blev ett trevande försök att få kontinuerlig utgivning. Först 1934 började tidningen komma ut med tio nummer per år och under ett antal år var namnet på tidningen Nordisk Druid-Tidning, detta med anledning av ett nära samarbete med den Danska Druid-Orden.

Svensk Druid-Tidning utkommer i dag med 8 nummer per år.

Ägare är SVENSKA DRUID-ORDEN, Västergatan 3, 211 21 Malmö.
Ansvarig utgivare: Ordenschef Anders Eriksson, Tfn: 046 25 08 11.

Redaktion:
Chefredaktör Göran Lindgren, logen Ad Astra i Malmö
Kari Aarnivaara, logen Samain i Uppsala
Caj Söderberg, logen Belenos i Uppsala
Mikael Zakrisson, logen Circius i Lycksele

Layout, produktion samt annonsbokning:
Mikael Zakrisson
Prästbolsvägen 57
921 33 Lycksele
Tfn: 0706 56 28 60
E-post: sdt@druidorden.org

Beställning av extern prenumeration göres till vårt Kansli, Västergatan 3, 211 21 Malmö
Tfn: 040 12 80 81
E-post: kansliet@druidorden.org
Kostnad: 400:-/år (gäller hela Europa).


Svensk Druid-Tidning som PDF-fil.

Vårt tidningsarkiv