Logemöten

En logekväll består i huvudsak av tre delar;

Förloge
Bröderna samlas utanför själva logelokalen en stund före mötet. Förlogen utnyttjas för att bröderna skall hinna hälsa på varandra och få en stunds samvaro före själva mötet.

Arbetsmöte
Bröderna stiger in i Lunden och det rituella mötet,det så kallade arbetsmötet inleds. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens lagar och ritualer.

Efterloge
Efter arbetsmötet avslutas kvällen med en broderlig samvaro,då bröderna intar en måltid. För denna aktivitet ansvarar Logevärden,assisterad av Festlighetsutskottet. I verksamheten ingår alltid något ideellt inslag som t.ex. någon form av underhållning,föredrag,temakväll eller liknande. Målet med detta är att främja samvaron mellan bröderna och att lära känna varandra.