Historik

Egentligen har dagens Druid-Orden i princip ingenting att göra med de antika kelterna och deras druider. Dagens Druid-Orden och dess budskap bygger på spännande myter och sägner om kelterna och druiderna,alltså inte på arkeologiska eller historiska kopplingar. Enkelt uttryckt kan man säga att Druid-Orden bygger på,en i 1700-talets England,romantiserad bild av de forntida druiderna. 

För att ge en bakgrund till varför just kelterna och druiderna valdes som grund för Druid-Orden ges även en kortfattad beskrivning av de antika druiderna under fliken Keltiska druider.

Dagens Druid-Orden räknar 1781 som sitt födelseår. Historien för druiderna är med andra ord drygt 200 år.

Dagens Druid-Orden bygger på den keltiska förebilden och druidens visdom –formad till modern tid,men ändå tidlös.