UPPDATERAD INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19
2020-08-27 19:53

Ordensledningen beslöt den 22 augusti,  att möjliggöra för Logerna att öppna upp för rituella möten från den 1 oktober 2020 utifrån de lokala förutsättningarna och under förutsättning att man kan följa myndigheternas beslut och rekommendationer.

 

Söker du…

…samhörighet?
…vänskapsband för livet?
…personligt nätverk?
…personlig utveckling?
…möjlighet till kontemplation?

Då tror vi att Druid-Orden är något för dig!

Vi lever i en tid med snabba förändringar,en tid där vardagen är präglad av stress,kjakt på status och prestige. Vår värld präglas av orättvisor,kolyckor och köpbegär. Som en motpol till detta finns Druid-Orden.

I Druid-Orden träffas bröder för att umgås och koppla av. Medlemmar av olika åldrar,kmed skilda yrken får tillfälle till en angenäm samvaro. Här finns möjlighet till avkoppling,knätverksbyggande och personlig utveckling. Här finns tid för reflektion och insikt bortom all stress. Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet.

Vad är broderskap?

Druid-Orden är en träffpunkt för vänskap,kglädje och broderlighet. Genom gemenskapen och med Druid-Ordens budskap,ksträvar vi efter att utvecklas till bättre medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden. Som broder i Druid-Orden blir man delaktig i en livslång sammanhållning och kamratskap. Druidbröder bryr sig om,khjälper och stöttar varandra.

Vad är Druid-Orden?

Vi är inget hemligt sällskap utan ett sällskap med vissa hemliga ritualer. Druid-Orden tar inte ställning i religiösa och politiska frågor. Vi vet alla att dessa två övertygelser har under årtusenden skapat fler konflikter än något annat.

Druid-Orden står istället för ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten inför varje människas lika värd. I Druid-Orden finns det sju grader som en broder kan uppnå. Varje gradgivning innebär en högtidlig ceremoni där man tränger djupare in i Ordens mysterier. I Sverige finns det idag ett 70-tal loger med cirka 5.000 bröder.

En av våra bärande principer är välgörenhet,kbåde på det lokala planet och på det nationella. Medlen för den nationella välgörenheten delar företrädesvis vi ut vid vårt Riksmöte som vi avhåller vart fjärde år.
Under innevarande Riksmötesperiod (2013-2017) har vi haft prostatacancerforskningen som mål för den nationella insamlingen. Vi kommer därför dela ut stipendier till forskning kring PSA-testet respektive forskning efter än bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer i samband med Riksmötet i juli.

 

 

Intresseanmälan (klicka på länken)

Reportage gjort av Sveriges Radio 2008 (klicka på länken)