Ritualer och hemligheter

Samlingen i Lunden ger möjlighet till eftertanke och meditation. En viktig del är ritualerna,som förmedlar visdomsord och leder till bättre självinsikt men också ökad förståelse för medmänniskor. Sju punkter av druidisk visdom ger här en berikande vägledning. I kombination med Ordens speciella symboler uttrycks och förstärks ritualernas innebörd.

Musikaliska inslag bidrar ytterligare till den stämningsfulla samvaron. Logebesöken är också en gemensam vandring på väg genom de olika graderna. Nyfikenhet och förväntningar skapas för att känna en växande tillhörighet i brödraskapet. Det okända blir det kända och efter genomförd gradgivning öppnas nya dörrar för ytterligare stimulans.

Hemligheterna inom Druid-Orden är intimt förknippade med ritualerna. Genom att stiga i graderna tar man del av ytterligare hemligheter.