Intresseanmälan

För att bli upptagen i Druid-Orden krävs följande:

  • Du har fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt,har ordnad ekonomi och åtnjuter medmänniskors aktning.
  • Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Avgiften varierar beroende på Logens kostnader. Till detta tillkommer kostnaden för möteskvällarna samt kostnaderna som är förenade med framtida gradavgifter. Mer om detta kan Du läsa i den information vi skickar.
  • Vid inträdet i Orden skall man vara medveten om att det krävs ett engagemang från början för att lära känna övriga bröder och få en djupare förståelse för våra olika ritualer samt förstå meningen med att vara druid.

Namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr & Ort (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

E-post

Födelseår 19nn (obligatoriskt)

Tidigare kontakter med Ordensväsen

Säkerhetsfråga för att undvika skräppost