KontaktKontakt

Om du vill du komma i kontakt med oss använd då följande uppgifter:

Svenska Druid-Ordens kansli
Västergatan 3
211 21 Malmö

Kansliet är bemannat tisdag till torsdag 08:00-16:00

Tfn:040-12 80 81
Fax:040-12 80 83
E-post:kansliet@druidorden.org

Bankgiro 782-1911

Kontakt rörande hemsidan:it-gruppen@druidorden.org