Lirs namnförklaring:

Lêr,den gaeliska sjöguden,var far till den mer kände guden Manannán mac Lir och är samma person som kung Lear i Shakespeares berömda drama. När gaelerna erövrat Irland och Tuatha De och hade tagit det underjordiska riket i älvhögarna i besittning,bodde Lir i älvhögen Fionnachaid i norra Irland. Han blev mycket vred när Bodh Deargh blev vald till kung,en post han själv ville ha. I forntid lär havsguden Lir varit verksam i Kattegatt.