Belisamas namnförklaring:

Har anknytning till en keltisk gudinna,som uppenbarade sig i eldens form,för att hjälpa människorna. Elden har ju gjort det möjligt för människorna att bereda föda,medicin och läkemedel. Man kunde med eldens hjälp tillverka smycken,verktyg och vapen att försvara sig med. Vi känner ju elden,som en av våra viktigaste symboler:den ger oss ljuset för kunskap och vetande,den ger oss värme och är en symbol för själens renhet. –Kan också ha anknytning till Belisama,det namn under vilket Månen dyrkades.