Belisamas historik

Under senare hälften av 1970-talet,samlades en 8 st män i Vänersborg i något som kallades Druidsällskapet. Det första mötet ägde rum den 26:e Mars 1976 och avsikten var att öka antalet medlemmar för att så småningom kunna starta en Druidloge i Vänersborg. I november 1979 hade Druidsällskapet ökat till 18 st bröder och det sista mötet hölls den 19:e november 1979.

Under ledning av Werner Eliasson beslutades att det var dags att starta en egen loge i Vänersborg och detta skulle äga rum den 1:e december 1979. För att kunna inviga en ny loge krävs närvaro av representanter från Svenska Ordensledningen och följande av dessa var närvarande:

Tage Göransson          Ordenschef
Karl Jademark
Allan Lindberg
Sven Wetterhall
Gunnar Manfred.

Den nya logen tilldelades namnet Belisama, som var den keltiska eldguden som uppenbarade sig för att hjälpa människorna tillverka både vapen och smycken. Somtidigare nämnts,var det 18 st bröder som lämnade sin druidska hemvist i Göteborg för ta sig an en ny hemvist i Vänersborg.  

Stiftarbröderna var: 
Verner Eliasson (avliden)
Bengt Andersèn
Sten Möllborg (avliden)
Göran Stenbäck (avliden)
Filip Blomberg (avliden)
Ulf Carlsson
Åke Danielsson
Håkan Ekman
Ingvar Forssèn (avliden)
Christer Hellgren (avliden)
Runo Kadestål
Hans-Lennart Norberg (avliden)
Rolf Magnusson (avgången)
Kjell Sjöberg (avgången)
Reine Strömberg (avgången)
Lennart Sundvall (avgången)
Håkan Thyrell  (avgången)
Carlgustav Engsryd  (avgången)

Kvar av dessa i logen är 5 st bröder.

Under broder Verner Eliasson:s ledning startade således den nya Logen Belisama och broder Verner var den som utbildade de andra hur logearbetet skulle bedrivas. Den första logelokalen användes i knappt 3 år p.g a vissa störningsmoment som kunde uppträda när logen skulle avhålla möte. Man började att se sig om efter en ny lokal och den 6:e September 1982 var det klart att inviga den nya lokalen på Kyrkogatan där verksamheten fortfarande bedrivs. Vid denna lokalinvigning hade 4 st SL-ämbetsmän infunnit sig för att på värdigt och stilfull sätt utföra detta och dessa ämbetsmän var:

Gösta Mannebrandt SÄÄ
Sam Rundberg
Rune Thelin
Arvid Berntsson

Logen Belisama hyr dessa fina lokaler av en annan orden vilket har både för och kanske några nackdelar. Som tidigare nämnts  så var broder Verner den som hade kunskap om hur logearbetet skulle skötas och de andra lärde sig mer och mer och fick också vara med och ta ansvar för logens forsatta arbete. Detta har genom åren satt sin prägel på Logen Belisama:s ämbetsmän att ha en mycket hög nivå på logearbetet. Just detta ha ha en hög nivå på ett logemöte är något som bröderna förväntar sig när man träffas 1 gång i månaden. Att tillhöra en loge av Belisimas karaktär innebär framför allt att när man besöker ett logemöte,skall detta vara något som avviker från det vardagliga. Man skall känna att en stressad kropp ganska snart känner en annan atmosfär,som gör,att när man återvänder till hemmet så skall ett lugn kännas och som kanske bidrar till ett bättre befinnande.

Lördagen den 2:e December 1989 var det dags att ta itu med logens 10-års jubileum och logens ÄÄ Thomas Andrè öppnade detta jubileum med följande ord:“Det är med stor ära och mycken glädje jag har tillfälle att hälsa alla hjärtligt välkomna. Särskilt vänder jag mig till SL-Västanlands representanter och till gästande bröder från logerna Iris,Gustaf Smith,Sefir,Lir,  Manannan och Taliesin”. Efter det rituella mötet i ordenslokalen,sammanstrålade bröder och damer i Folkets Hus festsal för att tillsammans forsätta firandet till långt fram på natten.

En annan milstolpe i logens historia skedde den 2:a December 1992 då broder Thomas Andrè meddelade att kontakt hade tagits med den norska logen Ram som hade sin druidiska hemvist i Sarpsborg. Detta ledde till att redan den 2:e Mars 1992 besöktes Logen Belisama för första gången av 8 st norska bröder med broder Johan Johannesen i spetsen. Detta utbyte över gränsen har  sedan dess vuxit på ett alldeles fantastiskt sätt. Det är sådana kontakter med andra loger,både inom vårt land och med våra nordiska bröder som berikar och utvecklar en alldeles speciell vänskap.