Excaliburs namnförklaring:

Det finns två legender om hur kung Arthur fick svärdet. En berättar att efter det han förlorat sitt ordinarie svärd i en tvekamp tog trollkarlen Merlin med honom till en förtrollad sjö. Mitt i sjön höjde sig en arm och i dess hand fanns ett vackert svärd med juvelbesatt skida. I samma stund stiger det fram en kvinna,Damen av sjön,som förklarar att svärdet Excalibur är en gåva till kung Arthur. Svärdet besatt egenskapen att alltid skänka sin ägare seger medan skidan hade förmågan att hela de sår,som striden kunde ge. Den andra versionen omtalar svärdet som det svärd som endast den som var Brittaniens rättmätige konung kunde dra ur stenen,där Arthurs fader fäst det före sin död. Många försökte men endast Arthur lyckades. Efter Arthurs död återbördades svärdet till ön Avalon.