Excaliburs historik

Den 21 april 2007 instiftades logen i Borås. Det var 23 bröder som  samlades för att lägga grunden till logen. Detta med deltagande  och under överinseende av Ämbetsmän från Riksstorlogen,Stor logen Vänerland samt moderlogen Cynthus.

Högtidligheterna ägde rum på Regementsmässen i gamla  Kanslihuset på I15. Logelokalerna invigdes och logen instiftades.  Bröderna kunde under högtidligheterna konstatera att man fått en  god start. Därom vittnade både deltagarantalet och hälsningar  från när och fjärran.

Logen tilldelades namnet Excalibur och är Nr. 79 av grundlogerna  i Sverige. Som Logens första ÄÄ verkar Veine Karlsson.

Logens moderloge är Logen Cynthus,Ulricehamn.

Logen Excalibur tillhör Storlogen Vänerland,vilken också  innefattar logerna Altair,Arvika,Aquila,Karlstad,Camulus, Skövde,Cynthus,Ulricehamn samt Taliesin,Jönköping.

Logens ämbetsmän och bröder arbetar på en god utveckling för  Excalibur och ser gärna att gästande bröder deltar i de möten  som logen har.