Cynthus namnförklaring:

Kynthos är namnet pä ett berg på ön Delos. Ön uppstod ur havet med hjälp av Poseidon,som ville skapa en fristad åt gudinnan Leto.