Aquilas namnförklaring:

Namnet betyder örn,ett djur,som ingår i Värmlands landskapsvapen och Kongl. Värmlands regementes vapen. Kan även ha anknytning till Aquilo ,som var nordanvinden i antikens mytologi.

Örnen,fåglarnas konung är känd som symbol för kraft och stridsduglighet. Antik djurlitteratur tillskriver örnen förmågan att stirra in i solen utan att blinka och att genomskåda himlasfärer,som är oåtkomliga för människan. Örnen påstods liksom fågel Fenix kunna bli ung på nytt,bl a genom att sänkas tre gånger i vatten,varför den även blev symbol för dopet och har avbildats på dopfuntar. Som orm- och drakdödare är örnen en symbol för ljusets seger över mörkrets makter. Örnen är en av de vanligaste heraldiska symbolerna världen över.

Aquila är även en stjärnbild vid himmelsekvatorn i Vintergatan. Den ljusstarkaste stjärnan är Altair. Stjärnbilden Aquila har beskrivits som en fågel i åtminstone 3500 år. En öm,korp,gam,hök eller falk har associerats med stjärnbilden av babylonier,araber,perser och judar.

I den romerska mytologin var Aquila den örn,som Jupiter skickade för att hämta Ganymedes,en herdegosse,som utsetts till gudarnas munskänk.