Aquilas historik

Lördagen den 29 november 1975 instiftades det första druidsällskapet i Värmland.
En bräcklig liten planta,utan egen lokal och med lite pengar på fickan såg dagens ljus för första gången. En djupt rotad föresats fanns dock hos varje medlem,att arbeta vidare med siktet inställt på att snarast bilda en grundloge. Instiftandet av druidsällskapet i Karlstad förrättades av storlogen Västanland. Invigningen ägde rum under högtidliga former i närvaro av bl a RSÄÄ,Tage Göransson. Tilldragelsen ägde rum på ESSO Motorhotell i Karlstad. Här uttrycktes förhoppningar och här gavs gåvor och naturligtvis också ordningsföreskrifter. Efter invigningsceremonin och många välgångsönskningar,anmodade storlogens ämbetsmän;
”…att sällskapets styrelse skulle inta sina platser och föranstalta om druidsällskapets första rituella möte.”

Logen Aquila bestod initalt av tio stiftarbröder från olika platser och loger i vårt avlånga land,som etablerat sig i Karlstad med omnejd. Att den druidiska tanken var god framgår klart,när vi kan konstatera,att tre av våra tio stiftarbröder,fortfarande är aktiva inom vår loge,efter de här 25 åren som gått.