Vasas namnförklaring:

Svensk adelssläkt,vars anor kan följas till 1400-talet. Dess mest kände representant är Gustaf Eriksson Vasa. Namnet kommer av sädeskärven –vasen –i släktens vapen.