Selenes historik

Längst söderut,strax norr om den gamla stadsgränsen i Trelleborg,hittar vi trelleborgslogernas hus i byn Kyrkoköpinge. Köpet blev av,eftersom logen Stella Polaris blev uppsagd från sin lokal,som man hyrt i 30 år. Året var 1964 och då vidtog ett sökande efter ny lokal. Den gick inte att uppbringa,varför man tänkte sig ett köp av en fastighet. Till slut dök den nu aktuella fastigheten upp. Huset köptes för 147.000 kr. Logen behövde en tillbyggnad med ca 90 kvm och dessutom en del ombyggnadsarbeten jämte inredning av en Lund på vindsplanet. Finansieringsfrågan blev naturligtvis betydelsefull,eftersom logen ingenting ägde. Man beslöt att bilda Aktibolaget Druidstjärnan med ett aktiekapital på 70.000 kr. Bröderna tecknade många aktier,och ekonomin blev tillfredsställande. Naturligtvis arbetade man mycket ideellt och bildade också en stödförening,vars uppgift var att anordna lotterier och fester för att på det sättet dra in pengar till logen. 1967 kunde fastigheten tas i bruk fullt ut. Man arbetade vidare och medlemsantalet i Stella Polaris blev så stort att man bildade en ny loge 1972,som fick namnet Selene.1975 gjordes ytterligare en tillbyggnad. Den tredje logen som håller till i huset tillkom 1992. Det var Birgitta-Logen Afrodite. När alla hjälps åt får man bra och trivsamma lokaler. I dag ingår medlemmar från alla tre logerna i fastighetsbolagets styrelse.

Visste ni förresten,att Trelleborg har fått sitt namn efter en vikingatida ringborg,som det finns en rekonstruktion av i staden,och som kallades just ”trelleborg”. Vi som ofta vallfärdat till Kyrkoköpinge vid storlogemöten,minns alltid druidernas hus i strålande solsken. Det är en viss magi över detta. Alltid sol på storlogemötena i Trelleborg. Eller minns jag fel? Hur som helst skulle det inte vara sol ute,så finns den alltid inne i huset,för det är ljusa och fina lokaler. Det blir oftast i Trelleborg som Sunnanlands obligatoriska möten avhålls om våren,eftersom lokalerna där räcker till. De sydliga storlogerna har som regel två möten per år.