Amicis namnförklaring:

Namnet betyder ”vänner”på latin. Den första loge som instiftades av den svenska RSL,fem år efter dennas tillkomst 1913.