Wirdars namnförklaring:

Invånarna i Värend kallades fordomdags virdar,men denna folkstam har aldrig bott i Sunnerbo eller Finnveden,varför namnet är något oegentligt ur geografisk synpunkt.

Virdar omtalas bl a i Frans G Bengtssons ”Röde Orm”,där Toke blir hövding bland virdarna