Värends namnförklaring:

Wärend utgjorde från äldsta tider en kulturellt isolerad bygd och bildade under medeltiden ett eget stift med säte i Växjö. Under denna tid blomstrade bygden bl a genom handel söderut till framför allt Danmark. Denna handel förbjöds dock av Gustaf Vasa och Wärend tvingades att orientera sina förbindelser mot Sverige varvid isoleringen efter hand bröts.

Befolkningen kallades virdar och anses av vissa förf ha samband med folkvandringstidens heruler. Namnet fanns redan tidigt på en loge i Växjö (Wärend),som insomnade i slutet av 1920-talet.