Värends historik

Logen Wärend instiftades första gången 1918 och fick nummer 5,för att under 1940 talet försvinna från den druidiska stjärn himlen utan att lämna några spår efter sig.

Den 20 oktober 1987 samlades på Skrivab de inflyttade druid bröderna Helge Malmqvist,Håkan Fröjd,Stig Rendell och Jan Angesved för att på nytt återföra Växjö på den druidiska kartan. Vid mötet medverkade även Bo Asking och Sven Holger Johansson från Logen Virdar.

Beslutet att bilda ett druidsällskap togs vid ett möte den 10 februari 1988 i Åkeriföreningens lokaler på Nygatan,där de första mötena kom att avhållas,en del möte kom också att avhållas på Sparbanken. Den första styrelsen kom att bestå av Håkan Fröjd Ordförande,Jonny Andersson Vice Ordförande,Georg Johansson Kassör,Stig Rendell Sekreterare,Jan Angesved Vakt,samt Helge Malmqvist som Övervakare.

Druidsällskapet instiftades den 12 april 1988 av Ämbetsmän från SLÖ.

Till Försvarsgården gick flytten den 17 september 1990 och där var vi kvar till vårterminens slut i maj 2001.

Medlemsantalet ökade och när vi närmade oss 20 blev det aktuellt att bilda en Loge.

Logen 73 Värend invigdes den 5 oktober 1991under högtidliga former och med 70 talet gäster. De första Ämbetsmännen i Logen blev ÄÄ Stig Rendell,MÄ Jonny Andersson,Skr Staffan Malmqvist,Skm Lennart Östergren,M Kaj Carelius,Iv Egon Andersson,Yv Karl-Erik Johansson,samt Helge Malmqvist som TJOÄ.

De första åren låg medlemsantalet runt 20 en del tillkom andra lämnade loge-gemenskapen av olika anledningar,så något måste till för att öka medlemsantalet. Försök att göra de ideella inslagen mer intressanta och omväxlande var att blanda föredragshållare från de egna leden samt med inbjudna föreläsare,var ett sätt att få nya bröder samt ännu bättre närvaro. Ämnen som inbjudna föredragshållare har talat om är exempelvis hur druiderna kom till Sverige,Vilhelm Moberg,Pär Lagerqvist. Exempel på inbjudna föredragshållare är Andreas Ravelli,förre stadsarkitekten Erland Ullstad,vår tidigare biskop Anders Weijryd samt vår tidigare landshövding Wiggo Komstedt. En logekväll innan jul pysslade vi med att göra mumma,glögg och brûlau under eldig ledning av Rolf Essén. Traditions enligt har Jan Silverstolpe varje år sedan druidsällskapet bildades varit vår ciceron i Vinets outforskade värld,vid vår vårfest med damer.

Under åren har vi även varit på studie besök på intressanta och aktuella företag och institutioner,som till exempel Växjö flygplats,Universitet,Värmekraftverket,Växjös nya polishus.

Ideella utskottets idoga arbete med intressanta föreläsningar och studie besök gav positiva reaktioner på medlemsantalet,nu i december 2007 är vi cirka 50 bröder. Detta gjorde att vi började växa ur lokalerna på Försvarsgården,och vi kontaktade Ordensförbundet M:n angående lokaler. Den 22 augusti 2001 invigdes lokalerna på Norrgatan 17 så vi druider kunde samlas i stora ändamålsenliga lokaler.

Under högtidiga former firade vi Logens 10 årsjubileum med Högtidsloge den 6 oktober 2001 med gäster och damer. Den kvällens ideella inslag bjöds vi på musik med Wieska Szymczynska och hennes man Hubert.

En logeafton hösten 2006 när musikern Ingmar Nordström i efterlogen berättade om sin karriär,gästades vi av damer från Birgitta logens Riks storloge. De informerade bröderna med damer om verksamheten i Birgitta logen. Under kvällen bestämdes att ett sällskap skulle bildas med Logen Astrea som moderloge,och under våren 2008 bildas en Birgitta loge i Växjö.

Vår Loge har utvecklats positivt sedan flytten till de nya lokalerna och nya traditioner har tillkommit,såsom Marianne Danielssons spännande och intressanta nedslag bland Systembolagets hyllor,vi har vid Jul återkommande besök av Lucia med skön sjungande tärnor,vi besöker broderloger inom Sl Östanland,vi gör MC utflykter med bröder från övriga loger inom Sl Östanland.

Där är vi idag,nya seder tillkommer och gamla försvinner.