Allbotas historik

Allbotas 5 åriga historia börjar egentligen redan 1997 med att dåvarande RSÄÄ Lennart Pettersson och broder Erik Svensson,logen Capella i Linköping träffades och började diskutera Druid-Ordens utbredning. Man hade då konstaterat att det fanns en vit fläck i Östra Småland. Erik fick då frågan av RSÄÄ om han trodde att detta gick att ändra på. Broder Erik,entusiast och positiv av naturen tog på sig detta uppdrag. Broder Erik kände sedan tidigare en ”vilande” druidbroder från Västervik,nu bosatt i Kalmar. Kontakt etablerades och arbetet med att på sikt bilda en loge i Kalmar inleddes. 

Innan bildandet av en egen loge skulle Kalmarbröderna tillhöra Logen Merlin,Karlskrona som numera är Allbotas Moderloge. Erik bjöd in till ett antal informationsträffar under 1998 och 1999. 1998 lyckades bara en ny broder rekryteras och det med hjälp av Moderloge. I övrigt var intresset svalt från de inbjudna till information. Fler informationer hölls och broder Erik hade nästan ”klippkort” på tåget mellan Linköping och Kalmar. Det såg väldigt mörkt ut under en period men så i slutet av 1999 och början av 2000,inträffade den så berömda ketchupeffekten,5 nya bröder under den perioden. Sen blev det ringar på vattnet i slutet av 2000 tillkom 6 nya bröder och under 2001 ytterligare 6. 

För att kunna bilda en ny loge bör man vara ca 20st bröder med druiders grad. Detta för att ämbetsmännens platser ska kunna besättas samt en del viktiga beslut,bl.a. ekonomiska,måste beslutas på en druidstämma. För att samtliga bröder skulle hinna med att få sin druidgrad innebar det att Kalmarbröderna tog hjälp av andra loger med receptioner till de olika graderna för att klara av detta. Från Norrköping i norr till Hässleholm i söder reste Kalmarbröderna under 1999-2001 för att dels se hur olika loger organiserat arbetet,men även för att ha möjlighet att stiga i graderna.

Under tiden som medlemsantalet ökade började funderingar på lokalfrågan. Hyra in sig hos andra loger eller hyra egna lokaler. Att hyra hos andra loger kändes svårt,då intresset från deras sida var minst sagt svalt och att hyra en lokal i centrala Kalmar för att träffas en eller två gånger i månaden kändes väldigt kostsamt,eftersom logen initialt inte skulle ha så många bröder. Dessutom återstod frågan om mat och servering. Lösningen var nästan för enkel;Logen Allbotas förste Logevärd var/är även krögare på Hotell Skansen i Färjestaden och genom att han erbjöd sina lokaler var både lokal- och matfrågan löst. 

När detta var löst började diskussionen infann sig nästa fråga:Hur ska Lunden inredas? Eftersom allting kostar pengar söktes mindre kostsamma lösningar. Olika kontakter nyttjades för att köpa material billigt,några bröder hade fruar som ställde upp genom att hjälpa till att sy alla de detaljer som var möjliga. Vissa saker var tvunget att inhandlas från RSL,och för att klara detta fick den blivande logen ett räntefritt lån från RSL. Dessutom lånade samtliga bröder ut pengar till den blivande logen.

 Arbetsnamnet på logen var Mespilus vilket även var den blivande logens önskemål om namn. En broder,väl bevandrad i växtriket visste nämligen att berätta att Mespilus är latin för Mistel (en viktig symbol inom Druid-Orden).

En kort tid före invigningen gick initiativtagaren Erik Svensson tyvärr bort efter en tid sjukdom och fick inte vara med den stora dagen.

Dagen D inträffade så till slut,lördagen den 17 november 2001 var den stora dag som alla 19 stiftarbröder väntat på. Alla var säkert både spända och förväntansfulla.

Moderlogen Merlins ämbetsmän och SL Östanlands ämbetsmän var på plats,precis som samtliga ämbetsmän från RSL för att förrätta den stora invigningen. Dessutom närvarde ett stort antal gäster från loger när och fjärran. På invigningsdagen meddelades logens namn och bröderna fick reda på att logen skulle få namnet Allbota då det visade sig att den i växtriket bevandrade broder förväxlat mispel med mistel,alltså en helt annan växt.

I början användes Skansens dåvarande vinkällare nuvarande whiskykällare,som byggdes om till Lund inför varje möte,men efter några år växte logen ur den lokalen och flyttade till den lokal som används idag.

Den initialt skrala ekonomin har ständigt förbättrats, skulderna är återbetalade och nu har logen Allbota börjat med en av de bärande grundprinciper ”välgörenhet”. Med start julen 2007 har Allbota skänkt penningsummor till olika välgörande ändamål.

Medlemsutvecklingen har varit mycket god. 19 bröder bildade logen 2001 och idag består Allbota av strax över 90 bröder (årsskiftet 2009/2010).

Brödernas fruar/sambos önskade också träffas under liknande former och de bildade bland annat därför en Birgitta-loge 2005,Antares.