Ossians namnförklaring:

Fornirisk kämpe och skald från 200-talet,son till Fingal (Finn mac Cumaill). Ossians sånger utgavs på 1700-talet och var delvis översättningar av gamla irländska sagodikter,som vandrat över till Skottland. De blev mäkta populära över stora delar av Europa.