Avalons namnförklaring:

Namnet Avalon kommer troligen från kymriska “Ynys yr Afallon”,som betyder äppleön (lat:Insula Pomorum). Denna ö betecknade i kymrisk medeltidsdiktning Paradiset,där det alltid var behagligt klimat och där man hade rikliga skördar. Det härskade en evig fred och invånarna var förskonade från ålderdom,sjukdom och alla bekymmer. Ön,där enligt keltisk mytologi gudarna sägs ha haft sin jordiska boning,existerar inte idag. Hos kelterna var ingången till de dödas rike känd som Avalon.  I mytologin har ön benämnts ”The island of the blessed souls” och enligt sägnen skall kung Arthur ha blivit begravd där. Man trodde att de dödas själar befann sig långt ute till havs i väster,där solen går ned och Avalon har alltid beskrivits som en bergsformation omgiven av vatten.

Vid tiden för kelternas storhetstid i Britannia ansågs Avalon bestå av de tre höjder,som idag omger staden Glastonbury i sydvästra England. En legend säger att Josef av Arimthea förvarade den heliga graal i den kammare,från vilken en kraftig källa rinner fram vid foten av Glastonbury-berget.