Merkur

Merkurius är den innersta,närmast solen belägna och minsta av de nio stora planeterna. I romersk mytologi handelns och köpmännens gud (i grekisk mytologi; Hermes) men även herdarnas,resenärernas,talarnas,deklamatörernas,ficktjuvarnas och stråtrövarnas skyddspatron. Som gudarnas budbärare hade han även till uppgift att ledsaga de dödas själar på deras väg till underjorden.