Temenos namnförklaring:

Namnet betyder Helig lund på grekiska och användes av kelterna för de platser under ekens helga skygd,där de hade sina rådslag.