Alirs namnförklaring:

Är ett  medeltida namn på södra Hälsingland känt från början av 1300-talet. Ännu under förra århundradets senare del var Alir ett särskilt landskap med egen lagman. Namnet återfinns ännu i Ale tingslag samt olika ortnamn i södra Hälsingland.