Alirs historik

Den 9 november 1960 såddes det första fröet till druidlogen Alir då Söderhamnsbon Erik Nerstedt invigdes i Logen Borvo i Gävle. Han följdes av ytterligare 7 Söderhamnare. Av dessa är Olof Westin och Åke Lundberg fortfarande medlemmar i logen Alir.

Den 8 september 1967 ansökte dessa bröder,hos den Svenska Riksstorlogen,om att få bilda ett druidsällskap i Söderhamn. Brödraskaran utökades att omfatta ca 20 bröder,vilka då fann tiden mogen att åter göra en hemställan hos Riksstorlogen. Denna gång för att få bilda en egen grundloge i Söderhamn.

Ansökan beviljades och så föddes logen Alir av F.G.D.O. (Förenade gamla Druid-Orden i Sverige)

Namnet Alir godkändes efter stor övertalning och kommer sig av Söderhamns geografiska läge mellan socknarna SöderAlir och NorrAlir.

Invigningen genomfördes under stor pompa,av representanter för ordensledningen med ordenschefen Nils Norling i spetsen. Detta skedde den 25 april 1970.

De första åren arbetade logen Alir i lokaler hos Hantverkscentrum i Söderhamn,men finns nu sedan 90-talet hos Odd Fellow.

Logen Alir har i dag,trots avflyttade och avlidna bröder,ett 110 tal medlemmar representerande alla yrkes och åldersklasser.