Thesevs välgörenhet:

Välgörenhet är en av Svenska Druid-Ordens grundpelare. Den bedrivs på flera olika nivåer. Riksstorlogen ansvarar för Druid-Ordens centrala stipendiefond. Samtidigt har varje Grundloge möjlighet att ta egna lokala initiativ:

Logen Thesevs har under 2009 -2010 samlat in pengar i Lunden under aktiviteten ”Dagens Offer” till följande:

  • Stadsmissionen,Linköping
  • Svenska Druidordens Stipendiefond
  • Jordbävningsoffren i Haiti