Thesevs namnförklaring:

Enligt grekisk mytologi Atens nationalhjälte,mest känd för sin insats på Kreta,där kung Minos regerade. Med hjälp av ett garnnystan,som han fått av kungens dotter Ariadne lyckades han både ta sig in och döda odjuret Minotaurus och hitta ut igen ur labyrinten. Han övertog sedan tronen efter sin fader. Han avled så småningom på ön Skyros,där hans kvarlevor sägs ha blivit återfunna och förda till Aten av Kimon år 468 f Kr.