Thesevs historik

Den 1 april 1969 samlades ett trettiotal bröder från Logen Neptunus för att underteckna en framställan till RSL om att bilda en ny Loge i Linköping samt att välja ämbetsmän. Den 3 maj kom RSL med RSÄÄ Nils Nordling i spetsen för att uppfylla önskemålet. Under sedvanligt högtidliga former instiftades Logen och fick namnet Nr 55 Thesevs. Högtiden fortsatte med att installera de första ämbetsmännen och som logens förste ÄÄ installerades Lennart Palmberg. Efter det att ÄÄ tackat RSL för den högtidliga ceremonin önskade RSÄÄ att den nya Logen skulle bli så stark och framgångsrik som vår namne i den grekiska mytologin.

Av de ursprungliga Thesevsbröderna finns i dag ett tiotal kvar i brödrakretsen.

Hotell Rally blev Logens första hemvist. Lokalen var belägen 2 trappor under marknivån,så man befarade stora problem vid en eventuell evakuering. Därför beslöt Logens bröder tillsammans med bröderna i moderlogen Neptunus att söka alternativa lokaler.

År 1972 fann Neptunusbroder A.G. Larsson en fastighet på Eklövsgatan 5,som vi fick tillträde till 1 juli 1973. Lars Nilsson valdes till byggledare och arbetet tog genast fart. En utförligare beskrivning av detta skede finns att läsa på ”Historik över Druidgården”,men 5 februari 1978 var mellanvåningen i sådant skick att vi kunde inviga den som Lund.

För att finansiera ”bygget” hade bröderna tecknat andelar och under det första året fick vi på det sättet in närmare 100.000 kronor.

När mellanvåningen invigts kunde vi ha våra Logemöten igen,och 28 februari hade vi vår första reception i de nya lokalerna,då bland andra de ännu aktiva bröderna Rainer Fredriksson och Ingemar Samuelsson invigdes i Logen Thesevs. 14 mars 1978 genomfördes det första Bardatinget med gradgivning. 28 oktober 1978 invigdes lokalerna av dåvarande RSÄÄ Tage Göransson.