Pallas historik

Logen Pallas är en av två Druidloger i Norrköping. Logen bildades som en dotterloge till logen Triton.

Den 23 april 1988 grundades Pallas. Riksstorlogen och Storlogen Folkungalands ämbetsmän genomförde installationen av logens första ämbetsmän med den nye Ädelärken Stig Gustavsson i spetsen,Pallas kunde nu räkna in 30 bröder i den nya logen.

RSÄÄ överräckte Fribrevet och gav den nya logen namnet Pallas. Namnet är associerat med  havsguden Triton som fick en dotter vid namn Pallas.

Storlogen Folkungaland hade nu växt sig stark och organiserade totalt fem grundloger i regionen.

Den första tiden präglades av optimism och nybyggaranda. På kort tid togs ytterligare ett 20-tal bröder in som medlemmar. Det femte året i Pallas historia kröntes med ett Bardaspel som inkluderade enbart Pallasbröder. Logen var nu självförsörjande på skådespelartalanger.

År 2000 installerade den första ämbetsmannakåren med enbart nyrekryterade Pallasbröder utan tidigare medlemskap i moderlogen Triton. Samarbetet mellan logerna ökade och är idag ett fint inslag i vårt logeliv.

Logerna delar fina lokaler i centrala Norrköping som är mycket ändamålsenliga för vår verksamhet. Lokalerna har färdigställts med hjälp av fantastiskt många obetalda och ideella arbetstimmar från logernas bröder.