Nerthus namnförklaring:

Fornnordisk vädergudinna,troligen identisk med guden Njord. Dyrkas i en helig lund på en ö i havet,där hon bor i en heltäckt vagn,dragen av kor. Härskare över vinden och bör åkallas inför resor till sjöss och vid jakt och fiske. Tacitus (55-120 e Kr) nämner i sin skrift Germania en gudinna vid namn Nerthus,som dyrkades på sydvästra östersjökusten,där ju Västervik ligger.