Nerevs historik:

I mars 1967 samlades några män till ett möte på standard Hotel i Nyköping.
Inbjudare till mötet var Alf Hansson och Erik Berngård båda tillhörde Druidlogerna Neptunus i Linköping och Druidsällskapet i Norrköping.
Efter informationen om Druidorden beslöts att man skulle göra en framställning till Ordensledningen om att ett Druisällskap skulle instiftas,de närvarande valde också en styrelse att företräda dem.
Den 3 maj 1967 instiftades Druidsällskapet Förenade gamla Druidorden i Nyköping,storlogen Västanland var moderloge.Vid instftandet var medlemsantalet 10 st.

Det kom att dröja till lördagen den 5 oktober 1968 som logen Nerevs instiftades på Stora Hotellet i Nyköping,besök även då av Storlogen Västanland.
Medlemsantalet var då 16 bröder.

Namnet Nerevs har en koppling till ett stort antal havsnymfer som benäms Nereiderna,
och deras far hette Nerevs som var en mild,spåkunnig och vis havsgud.
Det är en trevlig symbolfigur för logen på Östanvägen som samlar så många goda medlemmar i Nyköping och Oxelösund,medlemsantalet idag mars 2010 är 52 st.

Vi i logen Nerevs är glada att vi fortfarande har två av stiftarna bland oss nämligen:
Sven L Carlsson och Bengt Naessèn.

Logen Nerevs har under tidernas lopp haft sina lokaler på många olika ställen i Nyköping,förutom på Stora Hotellet även Nyköpingshus och Arnö skola.
Till Östanvägen kom logen i början av 1981,det blir då 30 år nästa år.
Det är inte bara lokalen som sådan som har gjort att vi trivs i den,många flitiga bröder har hjälpt till att göra lokalen trivsam och ändamålsenlig