Neptunus namnförklaring:

Den näst yttersta av de nio stora planeterna.

I romersk mytologi havets och sjöfartens gud (grek Poseidon),bror till Zeus och Hades. Åstadkom jordbävningar,när han med sin treudd lyfte upp nya öar från havets botten. Han har även givit upphov till allt vad hästar heter,även vinghästen Pegasos.