Venus namnförklaring:

Den andra av de stora planeterna räknat från solen. I romersk mytologi kärlekens,skönhetens och den spirande naturens gudinna (motsvaras i grekisk mytologi av Afrodite).