Karlavagnens namnförklaring:

Gammalt svenskt namn på den stjärnbild,som bildas av de sju ljusstrakaste stjärnorna i Stora Björnen  (Ursa major). Stjärnbilden finns med i många legender från våra tidigaste civilisationer och har beskrivits som en björn i så olika kulturer som de nordamerikanska indianernas och de gamla grekernas. I de nordeuropeiska kulturerna kallas den Vagnen eller Karlavagnen,där Karl antagligen står för Karl den Store,som var kejsare i det romerska riket år 800-814.

Just där Karlavagnens handtag börjar finns den mest anmärkningsvärda dubbelstjärnan på himlen. Det är Mizar,som tillsammans med Alcor bildar en dubbel. Dessa har av tradition varit ett syntest inom många arméer,bl a hos araberna. Idag verkar de kanske inte så svåra att skilja åt,vilket kan bero på,att Alcor blivit ljusare under det senaste årtusendet.

Björnen kan ses som en symbol för uppståndelse och nytt liv,då den kommer ur sitt vinteride. Den är också symbol för välvilja,visdom och styrka.