Eos namnförklaring:

I grekiska mytologin morgonrodnadens gudinna (jfr romarnas Aurora). Hon har till uppgift att varje morgon öppna österns portar med sina rosenfingrar så att solens vagn kan komma fram. Hon har en ansenlig barnaskara av bl a vindar och stjärnor.