Kronos namnförklaring:

Kronos var en av titanerna,de grekiska urgudarna i den grekiska gudaläran. Tillsammans med sin moder Gaia tog han makten från fadern. Namnet förknippas också med det grekiska ordet för tid,chronos. Kronos kom att personifiera tiden,ja själva evigheten. Kronos hade ovanan att uppsluka sina barn med makan Rhea,men genom list lyckades modern till slut rädda sonen Zeus,som så småningom förjagade sin glupske fader.