Henry Hurles namnförklaring:

Betraktas som vår Ordens grundare,då han enligt historien skall ha föreslagit namnet på Orden,vilket snabbt anammades vid instiftandet den 28 november 1781 på The King’s Arms Tavern i London. Uppgifterna om mr Hurle och för övrigt de övriga grundarna av AOD är mycket knapphändiga. Man vet inte ens med säkerhet om mr Hurles förnamn var Henry eller möjligen Charles. Han skall dock ha framfört,att de gamla druiderna i Britannia hade varit patriotiska,musicerande och intresserade av poesi och muntlig framställning samt verkat för fred och välgörenhet. Dessa värden omfattade även den grupp herrar,som under denna oroliga tid i England samlades på puben på Poland Street,varför Hurles namnförslag vann allmänt gillande och omedelbart antogs. Med tanke på den politiska och religiösa oro,som rådde i landet vid denna tid,förbjöds varje diskussion i dessa ämnen,för att få lugn och ro vid mötena.