Henry Hurles historik

Logen Henry Hurle bildades den 27 jan. 1952,som nr 23 i FGDO. Verksamheten i logen utvecklades i snabb takt och inte efter alltför lång tid så översteg antalet bröder 30,för att idag uppgå till 75 bröder.

Logen har under de 56 åren som gått genomfört sina logemöten i ett antal olika lokaler i Köping. Stadshotellet blev logens första anhalt. Lokalerna var mycket primitiva som skulle iordningställas inför varje möte. Utrustningen som inrymdes i två stora resväskor förvarades på vinden. Hantverksrestaurangen blev logens nästa uppehåll. På likartat sätt blev man tvungen att inför logemötena plocka fram all rekvisita för att kunna genomföra ett logemöte.

Behovet av en ”egen” lokal började kännas nödvändigt.Byggnadsfirman Diös (där br Rune Söderqvist arbetade) ägde ett antal rivningsfastigheter i ett kvarter i Köping. Genom br Runes försorg blev en lokal med adress Mellangatan en frist för logen under ett antal år.Värmen i lokalen uppehölls av portabla fotogenkaminer som bröderna via ”eldvaktlistor” ansvarade för. 

Det gemensamma arbete som nu krävdes och genomfördes av bröderna för att iordningställa lokalen skapade en mycket god anda,sedemera känd som”Henry Hurle-andan”,vilket var nödvändigt för logens utveckling och bidrogtill en positiv rekrytering av nya bröder.Dåvarande ÄÄ,br Rune Söderqvist,kunde bl.a. inviga 10 nya bröder under en och samma gradgivning. Efter några år så revs tyvärr fastigheten och det blev att söka nya lokaler igen.Valet föll denna gång på en centralt belägen källarlokal på Glasgatan som ännu en gång utsmyckades och iordningställdes av logens bröder till en fin och väl anpassad lokal för logens arbete.

Nu dröjde det mer än 20 år innan det återigen blev dags att söka efter nya lokaler,detta då logen utvecklats under åren och vi blivit ”trångbodda”. Efter idogt sökande kunde vi hitta de lokaler som vi idag har på Åkerbovägen.

Förutom hårt arbete av många bröder bör speciellt nämnas br Ove Eriksson,som genom ovärderliga kontakter och projektering kunde dra ”projektet” i hamn under år 2000.

Det går dock inte att prata om våra lokaler utan att nämna logens framstående,men nu tyvärr bortgångne,konstnär och broder,Knud Knudsen. Br Knud började redan på Mellangatan med sina konstverk och väggmålningar i våra lokaler. Innan sin bortgång,mer än 90 år fyllda,kunde br Knud slutföra utsmyckningen av vår nuvarande lokal.

Sedan ett par år tillbaka så förgyller vi vår tillvaro med ett mycket uppskattat årligt utemöte som hålls vid en historisk plats i Järnäs utanför Arboga.

Logen har en aktiv damklubb som bildades 1961.

Under logens 57 år har ett antal bröder tjänstgjort inom Storlogen och på senare tid även inom Riksstorlogen. Dessa bröder har på ett förtjänstfull sätt bidragit till att upprätthålla och utveckla den fina anda och stil som idag präglar vår loge,nämligen ”Henry Hurle-andan”.