Gutas historik

Den 3 oktober 1964 var den dag då logen Guta instiftades och Druid-Orden etablerades på Gotland. Det var givetvis en stor händelse för de personer som hade engagerat sig i att sprida kännedom om Druid-Orden och dess verksamhet,speciellt för den person som var initiativtagare till detta här på Gotland,nämligen broder Ewald Bellarp.

Men redan ett år innan hade man kontakt med logen Elvin i Stockholm och redan 1963 instiftades ”Druidsällskapet i Visby” i logen Elvins lokaler på hotell Malmen i Stockholm.

”Druidsällskapet i Visby” anhöll i brev den efterföljande våren att instiftandet,av logen Guta,skulle kunna ske i samband med Storlogen Bardalands höstmöte i Visby 1964 och så skedde också. Logen Guta hade vid instiftandet hela 25 bröder efter en omfattande värvning.