Dairs namnförklaring:

Från det keltiska namnet på eken,sinnebilden för odödlighet eller varaktighet. Enligt sägnen drabbas eken ofta av blixtnedslag,varför den under antiken var vigd åt åsk- och himmelsguden Zeus,som gav sin vilja tillkänna genom suset från ekarnas löv vid Dodona. Kransar av eklöv på de gamla italiska härskarna var ett tecken på deras värdighet. Ekar kastade också ofta sin skugga på de germaniska tingsplatserna och var vigda åt guden Tor/Donar. Enligt uppgift åt de gamla druiderna ekollon innan de spådde om framtiden. Dair är det irländska namnet på den sjunde bokstaven i ogham-alfabetet och besläktat med det walsiska derw.