Beltains namnförklaring:

Det keltiska året indelades i fyra skeden. Året började den första november med högtiden Samain. Därefter följde Imbolc,Beltain och Lughnasa. Beltain inföll 1 maj och var jämte Samain den viktigaste högtiden,då solen återvände och den långa svåra vintern var slut. Firandet under denna tid var tillägnat solguden Belenos. Elden hade även nu en stor betydelse och man dansade och bar brinnande facklor ut på åkrarna för att hjälpa solen i hans betydelsefulla roll att göra jorden bördig och att ge en riklig skörd. Jfr Belenos.