Beltains historik

Logen Beltain i Östhammar bildades 1992. Det druidiska ordensarbetet hade dock börjats långt tidigare. Redan 1987 fanns bröder i Östhammar som då tillhörde logen Belenos i Uppsala. Resvägen kändes med tiden lite för lång och de sju bröder som då var aktiva sökte hos Riksstorlogen om att få bilda ett sällskap. Ansökan bemöttes med välvilja,och sällskapet arbetade under ledning av den nu framlidne Riks Old Ärken tillika Riddaren av fjället,Olof Mellring.
I fem år arbetade man plikttroget i sällskapet och gjorde sina besök i Uppsala och bröderna i Belenos. Under dessa fem år hade man hunnit bli 16 personer och var klara för nästa steg i Orden-livet,att bilda en egen loge.
Belenos blev den naturliga moderlogen och i mars 1992 skedde bildandet,som beskrivits som en gripande och högtidlig cermoni. Än i dag talas det om när kustborna kom in till staden.

Knappt hälfen av stiftarbröderna som var:förutom Olof Mellring,Lars Yngve,Bengt Jansson,Lars Ohlsson,Leif Wester,Jan-Åke Dahlqvist,Carl-George Åhlström,Jan Süld,Henry Veijalainen,Arne Söderblom,Hans Johansson,Rolf Tämnervik,Tommy Doverstål,Per Österman,Göran Fredriksson och Karl-Arne Persson,är fortfarande aktiva i Ordens-arbetet. Lokaliteterna har bytts vart efter som brödraskaran har vuxit. Första åren var man i Norrskedika hembygdsgård. Här lagade Lv maten på plats,skötte dukningen och tog hand om disken medans övriga skötte det rituella arbetet. Efter några år kändes utrymmet för trångt och man förlade sin lund i källaren på Östhammars Stadshotell. Den perioden hade också sin tjusning,men blev nästan ohållbar då syret blev mindre och mindre ju större brödraskaran växte. I och med att hotellet bytte ägare,blev det naturligt att sök ny lokalitet

Församlingsgården (gamla tingshuset) med den stora tingssalen blev lokalmässigt ett enormt lyft. Vi fick en lokal stor nog att växa i och samtidigt en lokal med rymd. 
Vår loge har möts med aktning från Ordensledningen under de få år vi varit verksamma. Bröderna har hög närvarofrekvens och är duktiga på att besöka andra loger. Brödraskaran består idag av 46 stycken.

På damsidan har det också bildats en damklubb,helt fristående,men de träffas en gång i månaden för trevlig samvaro,och kommer gärna när bröderna så inbjuder.