Belenos namnförklaring:

Solgud och blomstringens härskare,en av de kontinentala kelternas högsta gudar,Beli.