Arosias namnförklaring:

Latiniserat namn på Aros (Västra Aros),en hamn- och fiskeplats  vid Svartåns utlopp i Mälaren. Aros betyder åmynning.